Als tweede fase van het project Digitale Architectuurarchieven, deed Datable voor het VAi onderzoek naar de analoge en digitale archivering binnen acht moderne architectenbureaus. Welke implicaties heeft de computer voor hoe het archief van de architect er vandaag uitziet? Hoe slaan architecten hun digitale data op en kunnen ze de leesbaarheid ervan op lange termijn verzekeren? Hoe linken ze hun digitale en analoge archief aan elkaar? Welke problemen zijn er te voorzien voor de duurzame bewaring van een digitaal architectenarchief? Deze en andere vragen werden voorgelegd aan acht architectenbureaus. De resultaten van de rondvraag en conclusies kunt u lezen in Het geheugen van de architect: creatie en bewaring van digitale objecten in Vlaamse architectenbureaus (2011).

Deze studie werd gevolgd door het rapport Preservatie van CAD (2013): een onderzoek naar de uitdagingen die de bewaring van architectuurarchieven stelt. Aan de hand van het digitaal archief van drie architectenbureaus werd een overzicht gemaakt van de meest gebruikte CAD-programma’s in deze bureaus. Vervolgens onderwierpen we de digitale bestanden aan een preservatietest. Is het mogelijk om MiniCAD, AutoCAD en SketchUp te migreren naar open, vrije bestandsformaten zonder verlies van informatie?