ChatGPT, chatboxes en het einde van de databases

Op Large Language Models (LLM’s) gebaseerde tools als ChatGPT tonen hoe we steeds sneller en in natuurlijke taal met  kennissystemen kunnen omgaan. Dit maakt het mogelijk laagdrempelige toepassingen te ontwikkelen, zowel voor informatiebeheerders als voor eindgebruikers. Op congres Informatie aan Zee (Oostende, oktober 2023) toonden we met Tobias Hendrickx (MoMu) Lees meer…