Op Large Language Models (LLM’s) gebaseerde tools als ChatGPT tonen hoe we steeds sneller en in natuurlijke taal met  kennissystemen kunnen omgaan. Dit maakt het mogelijk laagdrempelige toepassingen te ontwikkelen, zowel voor informatiebeheerders als voor eindgebruikers. Op congres Informatie aan Zee (Oostende, oktober 2023) toonden we met Tobias Hendrickx (MoMu) een aantal mogelijke toepassingen van LLM’s. We demonstreerden hoe deze tools opvallend eenvoudig kunnen worden gecombineerd met andere technologieën om tot oplossingen te komen die tot voor kort onhaalbaar of onmogelijk waren.