De afdeling Research Services van het Rijksmuseum Amsterdam beheert een grote hoeveelheid data met betrekking onderzoek op de collectie. Datable voerde een audit uit van de inhoud, beheersprocessen en risico’s van deze databerzameling en formuleerde aanbevelingen over de wijze waarop het beheer kan worden geoptimaliseerd en beveiligd.