Voor het departement Cultuur van de Vlaamse overheid zetten we een workflow op om data van de religieuze collecties op te schonen, te verbinden met AAT en RKD-Artists en opnieuw te importeren in het collectiebeheerssysteem Adlib. We creeerden daarvoor een tool die data extraheert, aan de webservices van AAT en RKD voorlegt. Vervolgens kunnen de resultaten worden gevalideerd , waarna ze worden omgezet in een importbestand waarmee Adlib data worden geupdated. Nu de workflow gemaakt is, kan het opschonen van andere Adlib-datasets veel sneller verlopen. Resultaten van dit project worden in het voorjaar van 2019 gepubliceerd.