Samen met het Museum Hof van Busleyden en het Stadsarchief Mechelen werken we aan het project Digibou. Het project wil digitale data van objecten m.b.t. de Bourgondische Renaissance van het museum en stadsarchief geschikt maken voor onderzoek, waardering, publiekswerking en hergebruik door derden. Dit wordt gerealiseerd door het opschonen, vervolledigen en verrijken van deze data op basis van standaardthesauri en het publiceren van 2000 objectrecords op WikiData en als Linked Open Data volgens het OSLO formaat. Daardoor wordt de collectie beter toegankelijk en kunnen verbanden gelegd worden tussen objecten en historische data, personen en feiten.