Voor het departement Cultuur van de Vlaamse overheid zetten we een workflow op om data van de religieuze collecties in Erfgoedinzicht op te schonen, te verbinden met AAT en RKD-Artists en opnieuw te importeren in het collectiebeheerssysteem Adlib. We creëerden daarvoor een tool die data extraheert en aan de webservices van AAT en RKD voorlegt. Vervolgens kunnen de resultaten worden gevalideerd , waarna ze worden omgezet in een importbestand waarmee Adlib data worden geüpdated.

Het resultaat:

  • meer dan 50.000 records van Erfgoedinzicht werden opgeschoond;
  • Objectnamen, materialen en technieken werden gereconcilieerd met AAT;
  • 20% van de actoren werd gereconcilieerd met RKD-Artists;
  • Standplaatsen van alle records werden genormaliseerd en aangevuld.