Datable onderzocht methodologieën om meertalige doorzoekbaarheid te voorzien op het platform Erfgoed Brugge, waarop honderdduizenden stukken Brugs erfgoed online ontsloten. Dit rapport werd opgesteld als onderdeel van fase II (WP2) van het project Grenzeloos Digitaal (januari-september 2021)

Samengevat luidt de conclusie dat het gebruik van machine translation services levert soms verrassend goede resultaten op, maar de kwaliteit blijft meestal onder het gewenste niveau. Strategieën die gebruik maken van machine translation en waarbij data niet vooraf worden vertaald (query translation of website translation), hebben geen of slechts beperkte toepassingsmogelijkheden. Zelf samengestelde glossaries kunnen worden gebruikt om gestructureerde data snel te vertalen. Ze kunnen als zelfstandig instrument worden gebruikt of een onderdeel vormen van een andere vertaalstrategie. De meerwaarde van het gebruik van bestaande meertalige controlled vocabularies voor het vertalen van gestructureerde data is relatief beperkt. Manuele vertaling van ongestructureerde tekst is kwaliteitsvol maar in de meeste gevallen te duur en te arbeidsintensief.

Update: het eindrapport is hier beschikbaar