Together with the Van Abbemuseum in Eindhoven, we developed a curation and preservation policy plan for born digital works of art. In 4 workshops we introduced museum collaborators in the complexities of digital curation of digital art and digital artwork components. During this workshops, we gradually developed a step-by-step guide that can be used by museum workers in the acquisition, handling and storage of digital artworks.{:}{:nl}Samen met het Van Abbemuseum in Eindhoven ontwikkelden we een beleid voor het beheer van born digital kunstwerken en hun onderdelen. Gedurende vier workshops introduceerden we museummedewerkers in de problematiek van digitale kunst en kunstcomponenten. Tijdens deze workshop hebben we geleidelijk een stap-voor-stap handleiding ontwikkeld die door museummedewerkers kan worden gebruikt bij de aanschaf, verwerking en opslag van digitale kunstwerken.