VR4CH was een Innovatief Partnerproject dat in 2018-209 werd uitgevoerd door het MoMu, DATABLE en PACKED/VIAA met een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap. Het doel van het project was te onderzoeken in welke mate online beeldherkenningservices (VRS) kunnen worden ingezet bij het doorzoekbaar maken van beeldcollecties uit de erfgoedsector.

VR4CH_eindrapport cover

Dit verkennend onderzoek gaf een inzicht in het aanbod en de werking van VRS. Uit analyse van de resultaten bleek dat de door een VRS gegenereerde descriptoren van wisselende kwaliteit zijn en veel ruis bevatten. Anderzijds bleken de descriptoren vaak voldoende specifiek om verkennende zoekopdrachten mogelijk te maken, en dit tegen een relatief lage kostprijs en hoge snelheid. Naar aard bleken de descriptoren vaak andere invalshoeken te gebruiken om een beeld te beschrijven. Mede op basis van deze laatste conclusie werden een aantal meer specifieke use case beschreven die in een vervolgproject VRS worden onderzocht.

VR4CH_scores

Het rapport kan via deze link worden gedownload.